Dr. Tu Nguyen
Dr. Tu Nguyen
Dr. Tu Nguyen

Obituary of Dr. Tu Thi Nguyen

Dr. Nguyen Thi Tu was born on April 13, 1929 in Saigon, South Vietnam, the eldest daughter of 15 siblings. During High School, at the outbreak of World War II in 1945, she had to take a break from her studies to flee from the war and seek safety for 3 years. Ms. Tu attended Gia Long Girls' High School, Saigon, French Program. In 1949, Ms. Tu self-studied for the exam at home, took the exam and passed the special 1st Baccalaureate while the school was still closed. In 1950, she passed the 2nd Baccalaureate at Pétrus Ky High School, French Program.

Ms. Tu was then accepted to Saigon Medical School, which later merged with Hanoi Medical School, to form Saigon School of Medicine/Dentistry/Pharmacy. In 1958, Ms. Tu graduated from Medical School. At the beginning of her career, she practiced at Vinh Hoi Medical Clinic in Khanh Hoi. During this time, Ms. Tu volunteered to train Nurses for the Red Cross equivalent to National Nurses.

In 1960, Ms. Tu presented her Medical Thesis and was appointed by the Ministry of Health as a Specialist Doctor in Obstetrics and Gynecology at Tu Du Hospital. Since 1960, Dr. Tu worked at the Hospital, various Maternity Clinics, and opened her own Private Practice to help with difficult births. In 1960, Dr. Tu married Dr. Nguyen Van Nhu to have two beloved daughters:

* Nguyen Kim Phuong Lan

* Nguyen Kim Phuong Mai

In 1968, Dr. Tu was invited by Trieu Chau Hospital, in District 5, Saigon to become their Director of Chief Physician Obstetrician-Gynecologist & also as The Medical Director of All the Physicians in the Hospital.

During the War Period before April 30, 75, Dr. Tu did many Charity Works everywhere in South Vietnam such as: self-donating and raising money for charity to help orphans, widows, flood victims in Central Vietnam, giving gifts to military personnel, invalids during Tet (New Year) Festivals. Dr. Tu loved her profession as an Obstetrician and Gynecologist. She was a Dedicated Doctor who volunteered to help countless Low-Income Widows of Military Personnel for the free delivery of their healthy babies. In her free time, her hobby was taking photos and going on photo hunting trips with the Artistic Photo Association Group of Friends with Famous Vietnamese Photographer Le Van Khoa.

After 30-4-75, when South Vietnam fell to Communist North Vietnam, Dr. Tu resigned as the Director of Chief Physician Obstetrician-Gynecologist & as The Medical Director of All the Physicians at Trieu Chau Hospital. She then tried to escape out of the country by crossing the border several times over the years to gain freedom across the Pacific Ocean. In 1981, Dr. Tu successfully crossed the border to Pulau Galang Island, Philippines. She stayed on the island for 3 months and was admitted to settle in the United States. In 1984, Dr. Tu became a Physician's Assistant with the offices of Dr. David Kalin in Tampa and Largo, Florida.

After retirement, Dr. Tu spent time going to the Temple to do volunteer work, going to activities with the Vietnamese Medical/Dental/Pharmacy Association, Association of Vietnamese Seniors of Florida, etc... She often collaborated on writing literature, short stories for the Vietnamese Medical/Dental/Pharmacy Associations in Florida, Canada and California.

The Passing of Dr. Nguyen Thi Tu on December 13, 2023 has left many Sorrow and Sadness for Relatives, Friends and Colleagues. May the Spirit of Doctor Tu rest Peacefully in the Land of Ecstasy. Please burn a compress of incense and pray for her peaceful passing. Rest in Peace Beloved Dr. Tu Nguyen!

 

 

Bác Sĩ Nguyễn Thị Tư sinh ngày 13-4-1929 tại Sàigòn, là chị cả trong gia đình 15 anh chị em. Trong khoảng thời gian học Trung Học, năm 1945 khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, cô đã phải tạm ngưng việc học để đi chạy giặc trong vòng 3 năm. Cô Tư học Trường Nữ Trung Học Gia Long, Sài Gòn, Chương Trình Pháp. Năm 1949, cô Tư đã tự luyện học thi tại gia, đi thi và đậu Tú Tài 1 đặc biệt trong khi trường vẫn còn đóng cửa. Năm 1950, cô đã thi đậu Tú Tài 2 tại trường Pétrus Ký, Chương Trình Pháp.

Sau đó cô Tư được nhận vào học trường Y Khoa Sài Gòn, sau này sát nhập với trường Y Khoa Hà Nội, thành trường Y/Nha/Dược Khoa Sài Gòn. Năm 1958, cô Tư tốt nghiệp trường Y Khoa. Bắt đầu sự nghiệp, cô hành nghề tại Chẩn Y Viện Vĩnh Hội tại Khánh Hội. Trong thời gian này, cô Tư tình nguyện đào tạo Y Tá cho Hội Hồng Thập Tự Tương Đương với Y Tá Quốc Gia.

Năm 1960, cô Tư trình luận án Y Khoa và được Bộ Y Tế bổ nhiệm cô làm Bác Sĩ Chuyên Môn về ngành Sản Phụ Khoa tại Bệnh Viện Từ Dũ. Từ 1960, Bác Sĩ Tư vừa làm việc ở Bệnh Viện, những nhà Bảo Sanh, vừa mở phòng mạch tư để giúp đỡ cho những ca sinh nở khó khăn. Năm 1960, Bác Sĩ Tư lập gia đình với Bác Sĩ Nguyễn Văn Nhu có hai Ái Nữ:

* Nguyễn Kim Phương Lan

* Nguyễn Kim Phương Mai

Năm 1968, Bác Sĩ Tư được Bệnh Viện Triều Châu, ở Quận 5, Sài Gòn mời về làm Giám Đốc Bác Sĩ Y Sĩ Trưởng kiêm Bác Sĩ Sản Phụ Khoa.

Trong Thời Gian Chinh Chiến trước 30-4-75, Bác Sĩ Tư đã đi làm nhiều Công Việc Từ Thiện Khắp Nơi trên miền Nam Việt Nam như: Tự Đóng Góp và Gây Quỹ Từ Thiện Tiền Của để Giúp Đỡ các Cô Nhi, Quả Phụ, Đồng Bào Lũ Lụt Miền Trung, đi Tặng quà cho các Quân Nhân, Thương Phế Binh mùa Xuân. Bác Sĩ Tư rất yêu nghề Sản Phụ Khoa của bà. Bà đã đi giúp đỡ Miễn Phí cho vô số Quả Phụ Thu Nhập Thấp để sinh con, cho ra đời những em bé sơ sinh mẹ tròn con vuông. Sở Thích của bà trong thời gian rảnh rỗi là đi chụp hình và du ngoạn săn hình cùng Nhóm Bạn Hội Ảnh Nghệ Thuật với Nhiếp Ảnh Viên Lê Văn Khoa.

Sau 30-4-75, khi miền Nam Việt Nam Cộng Hoà bị rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt, Bác Sĩ Tư đã từ chức Giám Đốc Bác Sĩ Y Sĩ Trưởng ở Bệnh Viện Triều Châu. Sau đó bà tìm đường vượt biên để có được sự tự do bên kia bờ Thái Bình Dương. Năm 1981, Bác Sĩ Tư vượt biên thành công đến đảo Pulau Galang, Phi Luật Tân. Bà ở trên đảo 3 tháng và được định cư tại Hoa Kỳ. Năm 1984, Bác Sĩ Tư làm Bác Sĩ Phụ Tá cho các văn phòng Bác Sĩ David Kalin ở Tampa và Largo.

Sau khi về hưu, Bác Sĩ Tư dành thời giờ đi chùa làm công quả, đi sinh hoạt với các Hội đoàn Y/Nha/Dược Khoa, Hội Cao Niên Florida v...v...Bà thường hay cộng tác viết văn, viết truyện cho các Đặc San của các Hội Đoàn Y/Nha/Dược ở Florida, Canada và California.

Sự ra đi của Bác Sĩ Nguyễn Thị Tư ngày 13-12-2023 đã để lại bao thương tiếc cho những người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Nguyện cầu hương linh của Bác Sĩ Tư sẽ được an nghỉ thanh thản nơi miền cực lạc. Xin đốt một nén nhang nguyện cầu cho bà ra đi bình an.

 

To View the Service LIVE: CLICK HERE

 

 

Thursday
21
December

Prayer Service

12:30 pm
Thursday, December 21, 2023
Anderson-McQueen Tyrone
7820 38th Ave N.
St. Petersburg, Florida, United States
727-347-6636
Thursday
21
December

Visitation

1:30 pm
Thursday, December 21, 2023
Anderson-McQueen Tyrone
7820 38th Ave N.
St. Petersburg, Florida, United States
727-347-6636
Thursday
21
December

Cremation Ceremony

3:00 pm
Thursday, December 21, 2023
Anderson-McQueen Tyrone
7820 38th Ave N.
St. Petersburg, Florida, United States
727-347-6636
Share Your Memory of
Dr. Tu